Wat is de Vereniging Coffeeshops Eindhoven?
De VCE (Vereniging Coffeeshops Eindhoven) is een belangenvereniging van exploitanten van coffeeshops in de gemeente Eindhoven. In 1999 opgericht als VCB(Verenigde Coffeeshops Brabant), heeft de vereniging in 2007 besloten om zich te richten op coffeeshops in Eindhoven en omgeving. De VCE wordt geleid door een bestuur waarbij de leden invloed hebben via regelmatige ledenvergaderingen. Ook zijn de leden welkom op alle bestuursvergaderingen om hun mening of probleem kenbaar te maken.

Wat wil de VCE?
De VCE streeft naar decriminalisatie en normalisatie van cannabisgebruik. Duidelijk is dat coffeeshops een belangrijke sociale en maatschappelijke functie hebben.
Bovendien zorgen zij voor een scheiding tussen hard- en softdrugs. Echter, het imago van coffeeshops is voor verbetering vatbaar.
Door middel van het uitwisselen van informatie onderling, het instrueren van eigen personeel en het geven van voorlichting aan klanten, wil de VCE bijdragen aan een verstandig cannabisgebruik. Verder moeten uniforme huis-en gedragsregels voor aangesloten leden bijdragen aan een positiever beeld.
Kortom, de VCE streeft naar een volwassen branche met verantwoording richting consument en wetgever.

Wat doet de VCE?
Een belangrijke rol van de vereniging is die van belangenbehartiger. Soms namens individuele leden, maar vaker namens alle Eindhovense coffeeshops. De VCE streeft dan ook naar een actieve rol in de discussie over cannabisgebruik,--verkoop en --teelt. Bijvoorbeeld door zitting te nemen in diverse overleg organen. Dit kan variëren van gemeenteraadsleden tot winkeliersvereniging of van  buurtbrigadier tot omwonenden. Verder is de VCE aangesloten bij het LOC (Landelijk Overleg Coffeeshops) welke overleg heeft met de desbetreffende Ministeries (Volksgezondheid, Binnenlandse zaken, Justitie en Financiën) en bij PCN (Platform Cannabis ondernemingen Nederland).

VCE
Postbus 88
5600 AB   Eindhoven