De campagne ‘Cannabis en rijden? – Speel op zeker!’ is bedoeld om coffeeshopbezoekers te informeren over de aangescherpte Wegenverkeerswet die sinds 1 juli geldt.

De campagne is een initiatief van de VCE (Vereniging Coffeeshops Eindhoven) in samenwerking met de landelijke coffeeshopbonden PCN en BCD, lokale bonden VDA, ABC en THC, de stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, de Cannabis Kieswijzer en consumentenbond WeSmoke.

Op de bijbehorende website www.cannabisenverkeer.nl is actuele informatie over dit thema te vinden. 


Het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek.

Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank.

Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.

Website: https://www.voc-nederland.org/


Het Platform Cannabisondernemingen Nederland is een landelijke vereniging voor coffeeshops, growshops en andere cannabisgerelateerde ondernemingen.

De leden zijn betrokken ondernemingen die verder denken dan de eigen shop.

Het PCN streeft naar een erkende, professionele en volwassen branche die in gesprek is met de overheid.

Website:www.platformcannabis.nl


Sinds 1 februari 2018 is cannabis consumentenbond WeSmoke verder gegaan als stichting CannaWijzer.

Stichting CannaWijzer is van mening dat het huidige cannabisbeleid meer negatieve dan positieve gevolgen heeft, en dus contraproductief is. De wetgeving rondom cannabis lijkt steeds meer schade aan te richten bij de zelfvoorzienende hobbyteler, de cannabisconsument en de coffeeshop bezoeker. De moderne cannabisconsument heeft behoefte aan juiste informatie zonder afleidende reclame of berichten

Website: www.wesmoke.nl


Het Adviesburo Drugs is in 1986 opgericht door August de Loor en is in 1994 overgegaan in een stichting.

Het Adviesburo heeft een dagelijks spreekuur waar drugs kunnen worden getest, een drugsinfolijn en informeert en adviseert intermediairs binnen de wereld van drugs en druggebruik.

(Nieuwe) website: http://www.augustdeloor.nl/